: : : :

The Employee’s Responsibility for Industrial Action: A Study of Finnish Law (Kaarlo Sarkko), 1972

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Kaarlo Sarkko, The Employee’s Responsibility for Industrial Action: A Study of Finnish Law i Scandinavian Studies in Law Volume 16 1972 s. 253–281

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna