: : : :

The Employee’s Responsibility for Industrial Action: A Study of Finnish Law (Kaarlo Sarkko), 1972

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Kaarlo Sarkko, The Employee’s Responsibility for Industrial Action: A Study of Finnish Law i Scandinavian Studies in Law Volume 16 1972 s. 253–281

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna

All arbetsrättslig litteratur av Kaarlo Sarkko ( 4 st. )

Kaarlo Sarkko, Stridsåtgärd till förmån för part i utländsk arbetsstrid i Forhandlingerne på det syvogtyvende nordiske juristmøde i Reykjavik den 20.-22. august 1975, 1977, s. 301–329

Kaarlo Sarkko, The Employee’s Responsibility for Industrial Action – A Study of Finnish Law i Scandinavian Studies in Law Volume 16 [ Scandinavian Studies in Law Vol. 16 ], 1972, s. 253–281

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Kaarlo Sarkko, Ny lag om arbetsavtal i Finland i SvJT 1971 s. 313–316

Kaarlo Sarkko, Om varsel vid sympatikampåtgärder i FJFT 1969 s. 292 ff.

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.