: : : :

The contract of employment (Mark Robert Freedland), 1976

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Mark Robert Freedland, The contract of employment, 1976

Anteckningar :

M.R. Freedland

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna