: : : :

Sudreau-rapporten – En fransk § 32-utredning (Folke Schmidt), 1976

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Folke Schmidt, Sudreau-rapporten – En fransk § 32-utredning i Festskrift till Knut Rodhe – Studier i krediträtt och associationsrätt 1976 s. 405–417

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna