: : : :

Styrelserepresentation för de anställda (Leif Holmström), 1975

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Leif Holmström, Styrelserepresentation för de anställda i SvJT 1975 s. 21 ff.

» Läs artikeln

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna

All arbetsrättslig litteratur av Leif Holmström ( 1 st. )

Leif Holmström, Styrelserepresentation för de anställda i SvJT 1975 s. 21–41