: : : :

Straff- och disciplinansvaret vid fel och försummelser i offentlig verksamhet (Bo Westerhult), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Bo Westerhult, Straff- och disciplinansvaret vid fel och försummelser i offentlig verksamhet i FT 1980 s. 177–217

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna