: : : :

Stöd till anställdas aktieförvärv – Generositet eller beräkning? (Carl Martin Roos), 1976

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Carl Martin Roos, Stöd till anställdas aktieförvärv – Generositet eller beräkning? i Festskrift till Knut Rodhe – Studier i krediträtt och associationsrätt 1976 s. 359–372

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna