: : : :

Statutory Exemptions for Collective Agreements (Colin Bourn), 1979

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Colin Bourn, Statutory Exemptions for Collective Agreements i Industrial Law Journal 1979 nr 8 s. 85–99

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna