: : : :

Skatteplikt och rätt till avdrag för arbetsrättsligt skadestånd (Göran Schiller), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Göran Schiller, Skatteplikt och rätt till avdrag för arbetsrättsligt skadestånd i Svensk Skattetidning 1980 s. 332–335

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna