: : : :

Semesterlagens tjänsteavtalsbegrepp – En metodstudie (Tore Sigeman), 1972

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Tore Sigeman, Semesterlagens tjänsteavtalsbegrepp – En metodstudie i Festskrift till Per Olof Ekelöf 1972 s. 619 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna