: : : :

Samverkan eller konfrontation på arbetsplatsen (Folke Schmidt), 1979

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Folke Schmidt, Samverkan eller konfrontation på arbetsplatsen i Lag & Avtals Årsbok 1979 s. 7 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna