: : : :

Rätten i klasskampen. En studie i rättens funktioner (Per Eklund), 1974

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Per Eklund, Rätten i klasskampen. En studie i rättens funktioner, 1974

Anmäld av :
Stig Jägerskiöld i SvJT 1975 s. 213 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna