: : : :

Rätten i klasskampen – en studie i rättens funktioner (Per Eklund), 1973

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Per Eklund, Rätten i klasskampen – en studie i rättens funktioner i Tvärsnitt 1973 s. 399 ff.

Anteckningar:

Tvärsnitt. Sju forskningsrapporter utgivna till LO:s 75-årsjubileum 1973

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna