: : : :

Privatjustis mot anställda – En studie av disciplinrättskipningens grunder (Torsten Sandström), 1979

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Torsten Sandström, Privatjustis mot anställda – En studie av disciplinrättskipningens grunder, 1979

Anmäld av :
Sten Edlund i SvJT 1980 s. 290 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna