: : : :

Perspektiv på arbetsdomstolen (Sten Edlund), 1973

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sten Edlund, Perspektiv på arbetsdomstolen i Tvärsnitt 1973 s. 455 ff.

Anteckningar:

Tvärsnitt. Sju forskningsrapporter utgivna till LO:s 75-årsjubileum 1973

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna