: : : :

Personalföreträdares ställning i statliga myndigheter. En fråga om gränsdragning till den politiska demokratin (Sven-Hugo Ryman), 1977

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sven-Hugo Ryman, Personalföreträdares ställning i statliga myndigheter. En fråga om gränsdragning till den politiska demokratin i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt (red. Tore Sigeman, Anders Victorin) 1977 s. 193 ff.

Anteckningar:

Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna