: : : :

Organisationernas roll för rättstillämpningen på arbetsmarknaden (Tore Sigeman), 1977

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Tore Sigeman, Organisationernas roll för rättstillämpningen på arbetsmarknaden i Rättsutveckling och de juridiska yrkesrollerna 1977

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna