: : : :

Om omplacering och omreglering i anställningsförhållanden (Anders Victorin), 1979

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Anders Victorin, Om omplacering och omreglering i anställningsförhållanden i SvJT 1979 s. 675 ff.

» Läs artikeln

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna