: : : :

Om arbetsprocessrätt. Studier i det fackliga tvisteförhandlandets juridik (Reinhold Fahlbeck), 1974

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Reinhold Fahlbeck, Om arbetsprocessrätt. Studier i det fackliga tvisteförhandlandets juridik, 1974

Anmäld av :
Sten Edlund i SvJT 1975 s. 532 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna