: : : :

Nondiskriminering i EEC : diskrimineringsförbuden till säkerställande av arbetstagares och företags rörlighet över gränserna (Brita Sundberg-Weitman), 1973

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Brita Sundberg-Weitman, Nondiskriminering i EEC : diskrimineringsförbuden till säkerställande av arbetstagares och företags rörlighet över gränsernaSkrifter utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt, 38 ], 1973

Anteckningar :

Brita Sundberg-Weitman (Stockholm : Beckman)

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna