: : : :

Nej, det handlar om en grundlagsfäst princip – inte om personliga egenskaper (Boel Flodgren), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Boel Flodgren, Nej, det handlar om en grundlagsfäst princip – inte om personliga egenskaper i Lag & Avtal 1980 nr 7 s. 32

Anteckningar:

Jämför Boel Flodgren i Lag & Avtal 1980 nr 5 s. 24 och Lars Lunning i Lag & Avtal 1980 nr 6 s. 37

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna