: : : :

Nämden för styrelserepresentationsfrågor – En redogörelse för nämndens avgöranden m.m. under tiden den 1 april 1973 – den 31 december 1979 (Staffan Laurén), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Staffan Laurén, Nämden för styrelserepresentationsfrågor – En redogörelse för nämndens avgöranden m.m. under tiden den 1 april 1973 – den 31 december 1979 i FT 1980 s. 70–82

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna