: : : :

Mer om tjänstetillsättning och jämställdhet (Urban Loinder), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Urban Loinder, Mer om tjänstetillsättning och jämställdhet i FT 1980 s. 235–237

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna