: : : :

Medbestämmandelagen och aktiebolagslagen (Knut Rodhe), 1977

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Knut Rodhe, Medbestämmandelagen och aktiebolagslagen i SvJT 1977 s. 295 ff.

» Läs artikeln

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna