: : : :

Medbestämmande och politisk demokrati (Håkan Göransson), 1981

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Håkan Göransson, Medbestämmande och politisk demokrati i Lag & Avtals Årsbok 1981 s. 23 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna