: : : :

Medbestämmande och medinflytande (Kurt Samuelsson), 1974

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Kurt Samuelsson, Medbestämmande och medinflytande, 1974

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna