: : : :

Löntagarrätt (Folke Schmidt), 1980

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Folke Schmidt, Löntagarrätt, andra upplagan, 1980

Anteckningar :

1:a uppl. 1978, senare upplagor reviderade av andra

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna