: : : :

Lönenormering genom kollektivavtal (Anders Victorin), 1973

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Anders Victorin, Lönenormering genom kollektivavtal, 1973

Anmäld av :
Tore Sigeman i SvJT 1974 s. 790 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna