: : : :

Lokala kollektivavtal. Om lokala parters rättsliga ställning inom fackliga organisationer (Kent Källström), 1979

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Kent Källström, Lokala kollektivavtal. Om lokala parters rättsliga ställning inom fackliga organisationer, 1979

Anmäld av :
Anders Victorin i SvJT 1980 s. 544 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna