: : : :

Law and Industrial Peace: The Scandinavian Approach (Folke Schmidt), 1973

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Folke Schmidt, Law and Industrial Peace: The Scandinavian Approach i Scandinavian Studies in Law Volume 17 1973 s. 253–274

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna