: : : :

Kvittningslagen. Kommentar till lagen den 27 maj 1970 om arbetsgivares kvittningsrätt (Tore Sigeman), 1972

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Tore Sigeman, Kvittningslagen. Kommentar till lagen den 27 maj 1970 om arbetsgivares kvittningsrätt, 1972

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna