: : : :

Kvittningslagen efter ett decennium (Tore Sigeman), 1979

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Tore Sigeman, Kvittningslagen efter ett decennium i Lag & Avtals Årsbok 1979 s. 13 ff.

Anteckningar:

Praxis kring kvittningslagen

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna