: : : :

Kollektivavtal och rättsideologi – En rättsvetenskaplig studie av de rättsideologiska premisserna för inlemmandet av kollektivavtalet och kollektiva kampåtgärder i finsk rättsordning efter år 1924 (Niklas Bruun), 1979

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Niklas Bruun, Kollektivavtal och rättsideologi – En rättsvetenskaplig studie av de rättsideologiska premisserna för inlemmandet av kollektivavtalet och kollektiva kampåtgärder i finsk rättsordning efter år 1924, 1979

Anmäld av :
Anna Christensen i SvJT 1982 s. 35 ff.
Folke SChmidt i TfR 1980 s. 700 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna