: : : :

Har arbetstagaren fått hela bevisbördan för en föreningsrättskränkning? (Leif Bylund), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Leif Bylund, Har arbetstagaren fått hela bevisbördan för en föreningsrättskränkning? i SvJT 1980 s. 630 ff.

» Läs artikeln

Anteckningar:

Rättsfallskommentar : AD 1978 nr 84

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna