: : : :

Grievance Settlement Procedures in Swedish Labor Relations (Reinhold Fahlbeck), 1976

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Reinhold Fahlbeck, Grievance Settlement Procedures in Swedish Labor Relations i Scandinavian Studies in Law Volume 20 1976 s. 69–103

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna