: : : :

Från socialism till löntagarmakt (Folke Schmidt), 1976

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Folke Schmidt, Från socialism till löntagarmakt i SvJT 1976 s. 513 ff.

» Läs artikeln

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna