: : : :

Förhandlingsrätt och tolkningsföreträde – Två vägar till medinflytande (Folke Schmidt), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Folke Schmidt, Förhandlingsrätt och tolkningsföreträde – Två vägar till medinflytande i Tre år med MBL 1980 s. 47 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna