: : : :

Företaget och sekretessen. En rätts- och samhällsvetenskaplig studie i medinflytandeinformation och sekretess i företagen (Krister Moberg), 1981

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Krister Moberg, Företaget och sekretessen. En rätts- och samhällsvetenskaplig studie i medinflytandeinformation och sekretess i företagen, 1981

Anmäld av :
Boel Flodgren i SvJT 1982 s. 736 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna