: : : :

Förbjudna extraknäck – En översikt över statliga bisyssleregler i lag och avtal (Lennart Aspegren), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Lennart Aspegren, Förbjudna extraknäck – En översikt över statliga bisyssleregler i lag och avtal i FT 1980 s. 139–150

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna