: : : :

Finnish Law on the Supervision of Safety at Work and its Sanctions (Pirkko K. Koskinen), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Pirkko K. Koskinen, Finnish Law on the Supervision of Safety at Work and its Sanctions i Scandinavian Studies in Law Volume 24 1980 s. 219–232

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna