: : : :

Fackföreningen och rätten. En jämförande studie av föreningsrätten i Sverige och USA (Boel Flodgren), 1978

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Boel Flodgren, Fackföreningen och rätten. En jämförande studie av föreningsrätten i Sverige och USA, 1978

Anmäld av :
Olof Bergqvist i Lag & Avtal 1979 nr 5 s. 31
Reinhold Fahlbeck i SvJT 1980 s. 54 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna