: : : :

Fackföreningarna och de anställda. Om arbetstagarorganisationernas uppgifter för och skyldigheter mot medlemmar och icke medlemmar (Carl Hemström), 1981

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Carl Hemström, Fackföreningarna och de anställda. Om arbetstagarorganisationernas uppgifter för och skyldigheter mot medlemmar och icke medlemmar, 1981

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna