: : : :

Facket och de fria besluten (Folke Schmidt), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Folke Schmidt, Facket och de fria besluten i Lag & Avtals Årsbok 1980 s. 7 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna