: : : :

En grundläggande princip – om den enskildes ansvar vid vilda strejker (Anders Victorin), 1976

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Anders Victorin, En grundläggande princip – om den enskildes ansvar vid vilda strejker i Svensk rätt i omvandling – Studier tillägnade Hilding Eek, Seve Ljungman och Folke Schmidt 1976 s. 653 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna