: : : :

Employment Protection: Redundancy Procedures and the EEC (Mark Robert Freedland), 1976

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Mark Robert Freedland, Employment Protection: Redundancy Procedures and the EEC i Industrial Law Journal 1976 nr 5 s. 24–34

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna