: : : :

Den svenska internationella arbetsrättens grunder (Michael Bogdan), 1979

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Michael Bogdan, Den svenska internationella arbetsrättens grunder i SvJT 1979 s. 81–121

» Läs artikeln

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna