: : : :

Den arbetsrättsliga forskningen på 1950-talet. Några minnesanteckningar (Lennart Geijer), 1977

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Lennart Geijer, Den arbetsrättsliga forskningen på 1950-talet. Några minnesanteckningar i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt (red. Tore Sigeman, Anders Victorin) 1977 s. 147 ff.

Anteckningar:

Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna