: : : :

De offentliganställda och den nya förhandlingsrätten (Lennart Aspegren), 1977

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Lennart Aspegren, De offentliganställda och den nya förhandlingsrätten i FT 1977 s. 221–232

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna