: : : :

Danish Collective Labour Law and its Development in Recent Years (Per Jacobsen), 1978

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Per Jacobsen, Danish Collective Labour Law and its Development in Recent Years i Scandinavian Studies in Law Volume 22 1978 s. 107–134

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna