: : : :

Codification of Private International Law Rules on Employment Contracts (Kaatarina Buure-Hägglund), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Kaatarina Buure-Hägglund, Codification of Private International Law Rules on Employment Contracts i Scandinavian Studies in Law Volume 24 1980 s. 133–152

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna