: : : :

Boken är bra men. Lunning är inte lagen! (Boel Flodgren), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Boel Flodgren, Boken är bra men. Lunning är inte lagen! i Lag & Avtal 1980 nr 5 s. 24

Anmälan av: Lars Lunning, Anställningsskydd, 4:e uppl. 1980; jämför Lars Lunning i Lag & Avtal 1980 nmr 6 s. 37 och Boel Flodgren i Lag & Avtal 1980 nr 7 s. 32

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna